Sàn Thuốc

Đưa công nghệ 4.0 đến từng nhà thuốc

Tính Năng Nổi Bật

Thương Mại Điện Tử

Tăng doanh thu cho nhà thuốc nhờ hệ thống thương mại điện tử Sàn Thuốc

Nhà Thuốc 4.0

Quản lý tồn kho, lịch sử lãi lỗ từ xa nhờ công nghệ Web tiên tiến

GPP

Thực Hành Tốt Nhà Thuốc

Hệ thống chuẩn GPP của bộ Y Tế